Ondernemen doe je met een BA Onderneming

Wie als zelfstandige brood op de plank moet brengen, kan zich beter beschermen tegen zijn aansprakelijkheid als ondernemer. Zó houd je geen financiële kater over na een incident bij een klant of leverancier, veroorzaakt door jezelf, je bedrijfsgoederen of een werknemer.

 

Wat is een BA Onderneming?

De BA Onderneming kan je vergelijken met een “familiale verzekering”, maar dan specifiek voor jouw beroepsactiviteiten. Heb jij of een werknemer schade aangebracht bij een derde tijdens het uitoefenen van je activiteiten, dan komt de verzekering tussen voor de toegebrachte schade.

 

Waarvoor ben je verzekerd?

 BA Uitbating biedt dekking bij schade aan derden veroorzaakt tijdens het uitoefenen van je beroepsactiviteiten waarbij een fout van jezelf of een werknemer deze schade heeft veroorzaakt en er een oorzakelijke verband is tussen de fout en de schade die volgt. De verzekering biedt tussenkomst voor de lichamelijke, materiële en onstoffelijke schade waarvoor je als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld.
Voorbeeld: Een klant struikelt over een nalatige dweil bij de inkom van je zaak, de klant breekt zijn been.
Voorbeeld: Je werkmateriaal valt op een glazen salontafel die barst tijdens het uitvoeren van je activiteiten.

 BA Toevertrouwde goederen biedt dekking voor schade aan goederen in bewaring of die je werden toevertrouwd om eraan te werken, te herstellen of te onderhouden. Gratis toevertrouwde goederen of ook soms tijdelijk gehuurde materialen kunnen eveneens verzekerd zijn, zoals gebruikte machine van de klant.
Voorbeeld: Als verhuisfirma bewaar je meubels en deze hebben schade opgelopen tijdens de bewaring.
Voorbeeld: Als garagist krijg je een wagen toevertrouwd voor onderhoud en je rijdt met een ander voertuig tegen het voertuig van je klant.

 BA Na levering biedt dekking voor schade aan derden door uw producten of werken na levering. Deze waarborg geldt bij fabricagefout, vergissing of nalatigheid, schade aan geleverde producten of aan de werken zelf worden niet gedekt.
Voorbeeld: Een perskoppeling van de waterleiding die je hebt geïnstalleerd bij een klant is niet volledig dicht. Tijdens de nacht komt deze los en loopt het handelspand van jouw klant onder water. De verzekering biedt dekking voor de waterschade. Enkel de koppeling zelf (het eigen werk) valt niet onder de verzekering.
Voorbeeld: Klant heeft maagproblemen na het eten van een maaltijd geserveerd door je traiteurzaak.

 Rechtsbijstand biedt je bijstand als je zelf schade hebt opgelopen (lichamelijk, materieel of financieel) ten gevolge van een fout van een derde. De waarborg biedt vergoeding voor een expert, de tussenkomst van een advocaat bij verschijnen voor de rechtbank, vergoeding bij onvermogen van de aansprakelijke en strafrechtelijke borgstelling.

 

 Zoals de familiale verzekering is er enkel dekking voor niet-contractuele schade. Deze verzekering zal nooit tussenkomst bieden voor een gebrekkige uitvoering. Zoals reeds aangehaald in het voorbeeld hierboven is een loodgieter die een foutieve aansluiting uitvoert niet verzekerd voor het foutief uitoefenen van zijn beroep. Schade die voortvloeit uit deze fout is wel verzekerd via de waarborg BA. Eigen schade wordt evenmin verzekerd in deze verzekering, zo is er geen dekking bij schade aan geleverde goederen veroorzaakt door transport naar de klant. Voor ecategorieën zelfstandigen die hoofdzakelijk een intellectueel beroep uitoefenen of voor medische en paramedische beroepen, kan de beroepsaansprakelijkheid worden verzekerd.

 

ZORGELOOS ONDERNEMEN?

Zorg dat je als ondernemer op de hoogte bent van de risico’s, wees voldoende verzekerd voor je aansprakelijkheid want een incident is snel gebeurd en kan leiden tot een financiële kater voor jezelf én je onderneming. Wil je meer info? Maak een afspraak! Wij maken samen met jou de risico-analyse en zorgen voor een verzekering op maat van jouw activiteiten en onderneming.