Je hebt rechten ... kies voor een solide rechtsbijstandverzekering!

Wie ooit in aanraking is gekomen met justitie, heeft al kennis met de gerechtelijke instanties en procedures die hun tol eisen aan geld, tijd en administratieve rompslomp. Heb je problemen in je privéleven of professioneel leven en je hebt geen degelijke rechtsbijstandverzekering, dan ben je meestal weerhouden om een beroep te doen op een advocaat en/of naar de rechtbank te stappen.

Goed nieuws! Vanaf 1 september kan je, ook als particulier, genieten van een fiscaal voordeel als je intekent op een solide rechtsbijstandverzekering. De belastingvermindering bedraagt 40% van de jaarpremie met een maximum van 124 EUR.

 

 Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering verdedigt jouw belangen wanneer een situatie zich voordoet waarbij je iets fout gedaan hebt, schade hebt toegebracht of schade moet terugeisen van een derde. De rechtsbijstandverzekering is geen verplichte verzekering maar is ondenkbaar in onze maatschappij. Het aantal geschillen neemt immers steeds toe en ook de aard wordt complexer. De hieraan verbonden kosten (inschakelen van (gerechts)experten, advocaten, … en gerechtskosten) swingen soms de pan uit. Doorgaans wordt de waarborg rechtsbijstand afgesloten als aanvullende verzekering. Denk maar aan je familiale verzekering, autoverzekering, brandverzekering, … Een alternatief is de aparte rechtsbijstandverzekering, deze biedt doorgaans meer dekking in een ruimer toepassingsgebied.

 

Zijn alle verzekeringen fiscaal aftrekbaar?

Zoals minister van Justitie Koen Geens zegt: “Door de rechtsbijstandverzekering fiscaal aftrekbaar te maken, hopen we dat mensen zich op die manier kunnen beschermen. Iedereen kan immers in aanraking komen met justitie en in sommige zaken kunnen de kosten snel oplopen. Door een verzekering af te sluiten, kunnen mensen een hoge factuur achteraf vermijden.”

 

Via deze weg moet justitie toegankelijker worden voor een breed publiek. Maar dit betekent niet dat je bij elke aparte rechtsbijstandverzekering kan genieten van het fiscaal voordeel, de verzekering moet immers aan een aantal minimumvereisten voldoen!

 

Welke waarborgen zijn verplicht in de fiscale rechtsbijstandverzekering?

De wetgever verplicht de verzekering dekking te bieden voor diverse geschillen waarbij bouwgeschillen en echtscheidingsgeschillen in de kijker staan. Voor elk geschil wordt een bepaald minimumbedrag, een maximale wachttijd of het bedrag van minimumdrempel qua omvang van de schadevoorgeschreven.

 

Bij een geschil in burgerlijke zaken biedt de verzekering dekking als jij, je gezin of je bezittingen door een fout van een ander schade oploopt of als je zelf aansprakelijk wordt gesteld voor schade. De rechtsbijstandverzekering verleent bijstand om je rechten te verdedigen. Dit geldt voor geschillen in je privé- en professionele leven.

minimumbedrag: 13.000,00 euro per geschil

 

 Bij een geschil in strafzaken ben je verzekerd voor de verdediging van een strafrechtelijke overtreding met uitzondering van misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden zonder vrijspraak.

minimumbedrag: 13.500,00 euro per geschil

 

In fiscaal recht beschermt de verzekering je voor de kosten bij geschillen met Belgische belastingadministratie.

 wachttijd: max. 1 jaar

 

 De waarborg administratief recht beschermt je voor geschillenvoor geschillen met overheidsinstelling of administratief rechtscollege.

 wachttijd: max. 1 jaar

 

 In arbeidsrecht krijg je verdediging voor de geschillen omtrent je arbeidsovereenkomst of als statuut van rijkspersoneel, ambtenaar of gelijkaardige statuten als zelfstandige omtrent het sociaal statuut.

minimumbedrag: 6.750,00 euro per geschil

 wachttijd: max. 1 jaar

 

In het consumentenrecht kan je beroep doen op je rechtsbijstanverekering bij onenigheid over contracten afgesloten in je privé-leven (verbintenissenrecht). Denk maar bij aankopen van producten, verzekeringscontracten, reiscontracten, …

 wachttijd: max. 1 jaar

 

 Bij verdeeldheid in erf-, schenkings- en testamentrechtben je verzekerd voor gerechtskosten.

 wachttijd: max. 1 jaar

 

 Bij echtscheidingsgeschillen betaalt de verzekering, de kosten voor de regeling bij een eerste echtscheiding of de stopzetting van de wettelijke samenwoning.

minimumbedrag: 3.375,00 euro per verzekerde persoon

 wachttijd: max. 3 jaar

 

 Ook bij de eerste bemiddeling in familiezaken, meestal gecombineerd bij echtscheidingsgeschillen zal de verzekering tussenkomst bieden om een regeling te kunnen treffen. Zo krijg je bijstand over meningsverschillen inzake onderhoud, opvoeding, recht op hoofdverblijf, co-ouderschap of persoonlijk contact met je kinderen.

 wachttijd: max. 3 jaar

 

 Bij bouwgeschillen beschermt de verzekering je bij contractuele geschillen inzake het bouwen, verbouwen, renoveren of kopen van een onroerend goed waarbij een erkende architect werd ingeschakeld.

minimumbedrag: 6.750,00 euro per geschil

 wachttijd: max. 5 jaar

 

In het algemeen is er geen minimumdrempel van toepassing, alleen kan in beperkte waarborgen een klein geschil van 1.000,00 euro worden vastgelegd.

 

 ZORGELOOS JE RECHTEN BEHOUDEN?

Verzeker je rechten via een aparte rechtsbijstandverzekering, krijg bijstand bij juridische geschillen én geniet van een fiscaal voordeel. Ontdek de rechtsbijstandverzekering op maat, maak een afspraak!

Dit is een kort overzicht van de mogelijke dekkingen in een rechtsbijstandverzekering. Afhankelijk per maatschappij kunnen bedragen, beperkingen, voorwaarden en uitsluitingen verschillen. De nieuwe regeling kan je compleet raadplegen in de Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering van 22 april 2019.