Ondernemen doe je met een BA Onderneming

Wie als zelfstandige brood op de plank moet brengen, kan zich beter beschermen tegen zijn aansprakelijkheid als ondernemer. Zó houd je geen financiële kater over na een incident bij een klant of leverancier, veroorzaakt door jezelf, je bedrijfsgoederen of een werknemer.

 

Wat is een BA Onderneming?

De BA Onderneming kan je vergelijken met een “familiale verzekering”, maar dan specifiek voor jouw beroepsactiviteiten. Heb jij of een werknemer schade aangebracht bij een derde tijdens het uitoefenen van je activiteiten, dan komt de verzekering tussen voor de toegebrachte schade.

 

Waarvoor ben je verzekerd?

 BA Uitbating biedt dekking bij schade aan derden veroorzaakt tijdens het uitoefenen van je beroepsactiviteiten waarbij een fout van jezelf of een werknemer deze schade heeft veroorzaakt en er een oorzakelijke verband is tussen de fout en de schade die volgt. De verzekering biedt tussenkomst voor de lichamelijke, materiële en onstoffelijke schade waarvoor je als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld.
Voorbeeld: Een klant struikelt over een nalatige dweil bij de inkom van je zaak, de klant breekt zijn been.
Voorbeeld: Je werkmateriaal valt op een glazen salontafel die barst tijdens het uitvoeren van je activiteiten.

 BA Toevertrouwde goederen biedt dekking voor schade aan goederen in bewaring of die je werden toevertrouwd om eraan te werken, te herstellen of te onderhouden. Gratis toevertrouwde goederen of ook soms tijdelijk gehuurde materialen kunnen eveneens verzekerd zijn, zoals gebruikte machine van de klant.
Voorbeeld: Als verhuisfirma bewaar je meubels en deze hebben schade opgelopen tijdens de bewaring.
Voorbeeld: Als garagist krijg je een wagen toevertrouwd voor onderhoud en je rijdt met een ander voertuig tegen het voertuig van je klant.

 BA Na levering biedt dekking voor schade aan derden door uw producten of werken na levering. Deze waarborg geldt bij fabricagefout, vergissing of nalatigheid, schade aan geleverde producten of aan de werken zelf worden niet gedekt.
Voorbeeld: Een perskoppeling van de waterleiding die je hebt geïnstalleerd bij een klant is niet volledig dicht. Tijdens de nacht komt deze los en loopt het handelspand van jouw klant onder water. De verzekering biedt dekking voor de waterschade. Enkel de koppeling zelf (het eigen werk) valt niet onder de verzekering.
Voorbeeld: Klant heeft maagproblemen na het eten van een maaltijd geserveerd door je traiteurzaak.

 Rechtsbijstand biedt je bijstand als je zelf schade hebt opgelopen (lichamelijk, materieel of financieel) ten gevolge van een fout van een derde. De waarborg biedt vergoeding voor een expert, de tussenkomst van een advocaat bij verschijnen voor de rechtbank, vergoeding bij onvermogen van de aansprakelijke en strafrechtelijke borgstelling.

 

 Zoals de familiale verzekering is er enkel dekking voor niet-contractuele schade. Deze verzekering zal nooit tussenkomst bieden voor een gebrekkige uitvoering. Zoals reeds aangehaald in het voorbeeld hierboven is een loodgieter die een foutieve aansluiting uitvoert niet verzekerd voor het foutief uitoefenen van zijn beroep. Schade die voortvloeit uit deze fout is wel verzekerd via de waarborg BA. Eigen schade wordt evenmin verzekerd in deze verzekering, zo is er geen dekking bij schade aan geleverde goederen veroorzaakt door transport naar de klant. Voor ecategorieën zelfstandigen die hoofdzakelijk een intellectueel beroep uitoefenen of voor medische en paramedische beroepen, kan de beroepsaansprakelijkheid worden verzekerd.

 

ZORGELOOS ONDERNEMEN?

Zorg dat je als ondernemer op de hoogte bent van de risico’s, wees voldoende verzekerd voor je aansprakelijkheid want een incident is snel gebeurd en kan leiden tot een financiële kater voor jezelf én je onderneming. Wil je meer info? Maak een afspraak! Wij maken samen met jou de risico-analyse en zorgen voor een verzekering op maat van jouw activiteiten en onderneming.

Je hebt rechten ... kies voor een solide rechtsbijstandverzekering!

Wie ooit in aanraking is gekomen met justitie, heeft al kennis met de gerechtelijke instanties en procedures die hun tol eisen aan geld, tijd en administratieve rompslomp. Heb je problemen in je privéleven of professioneel leven en je hebt geen degelijke rechtsbijstandverzekering, dan ben je meestal weerhouden om een beroep te doen op een advocaat en/of naar de rechtbank te stappen.

Goed nieuws! Vanaf 1 september kan je, ook als particulier, genieten van een fiscaal voordeel als je intekent op een solide rechtsbijstandverzekering. De belastingvermindering bedraagt 40% van de jaarpremie met een maximum van 124 EUR.

 

 Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering verdedigt jouw belangen wanneer een situatie zich voordoet waarbij je iets fout gedaan hebt, schade hebt toegebracht of schade moet terugeisen van een derde. De rechtsbijstandverzekering is geen verplichte verzekering maar is ondenkbaar in onze maatschappij. Het aantal geschillen neemt immers steeds toe en ook de aard wordt complexer. De hieraan verbonden kosten (inschakelen van (gerechts)experten, advocaten, … en gerechtskosten) swingen soms de pan uit. Doorgaans wordt de waarborg rechtsbijstand afgesloten als aanvullende verzekering. Denk maar aan je familiale verzekering, autoverzekering, brandverzekering, … Een alternatief is de aparte rechtsbijstandverzekering, deze biedt doorgaans meer dekking in een ruimer toepassingsgebied.

 

Zijn alle verzekeringen fiscaal aftrekbaar?

Zoals minister van Justitie Koen Geens zegt: “Door de rechtsbijstandverzekering fiscaal aftrekbaar te maken, hopen we dat mensen zich op die manier kunnen beschermen. Iedereen kan immers in aanraking komen met justitie en in sommige zaken kunnen de kosten snel oplopen. Door een verzekering af te sluiten, kunnen mensen een hoge factuur achteraf vermijden.”

 

Via deze weg moet justitie toegankelijker worden voor een breed publiek. Maar dit betekent niet dat je bij elke aparte rechtsbijstandverzekering kan genieten van het fiscaal voordeel, de verzekering moet immers aan een aantal minimumvereisten voldoen!

 

Welke waarborgen zijn verplicht in de fiscale rechtsbijstandverzekering?

De wetgever verplicht de verzekering dekking te bieden voor diverse geschillen waarbij bouwgeschillen en echtscheidingsgeschillen in de kijker staan. Voor elk geschil wordt een bepaald minimumbedrag, een maximale wachttijd of het bedrag van minimumdrempel qua omvang van de schadevoorgeschreven.

 

Bij een geschil in burgerlijke zaken biedt de verzekering dekking als jij, je gezin of je bezittingen door een fout van een ander schade oploopt of als je zelf aansprakelijk wordt gesteld voor schade. De rechtsbijstandverzekering verleent bijstand om je rechten te verdedigen. Dit geldt voor geschillen in je privé- en professionele leven.

minimumbedrag: 13.000,00 euro per geschil

 

 Bij een geschil in strafzaken ben je verzekerd voor de verdediging van een strafrechtelijke overtreding met uitzondering van misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden zonder vrijspraak.

minimumbedrag: 13.500,00 euro per geschil

 

In fiscaal recht beschermt de verzekering je voor de kosten bij geschillen met Belgische belastingadministratie.

 wachttijd: max. 1 jaar

 

 De waarborg administratief recht beschermt je voor geschillenvoor geschillen met overheidsinstelling of administratief rechtscollege.

 wachttijd: max. 1 jaar

 

 In arbeidsrecht krijg je verdediging voor de geschillen omtrent je arbeidsovereenkomst of als statuut van rijkspersoneel, ambtenaar of gelijkaardige statuten als zelfstandige omtrent het sociaal statuut.

minimumbedrag: 6.750,00 euro per geschil

 wachttijd: max. 1 jaar

 

In het consumentenrecht kan je beroep doen op je rechtsbijstanverekering bij onenigheid over contracten afgesloten in je privé-leven (verbintenissenrecht). Denk maar bij aankopen van producten, verzekeringscontracten, reiscontracten, …

 wachttijd: max. 1 jaar

 

 Bij verdeeldheid in erf-, schenkings- en testamentrechtben je verzekerd voor gerechtskosten.

 wachttijd: max. 1 jaar

 

 Bij echtscheidingsgeschillen betaalt de verzekering, de kosten voor de regeling bij een eerste echtscheiding of de stopzetting van de wettelijke samenwoning.

minimumbedrag: 3.375,00 euro per verzekerde persoon

 wachttijd: max. 3 jaar

 

 Ook bij de eerste bemiddeling in familiezaken, meestal gecombineerd bij echtscheidingsgeschillen zal de verzekering tussenkomst bieden om een regeling te kunnen treffen. Zo krijg je bijstand over meningsverschillen inzake onderhoud, opvoeding, recht op hoofdverblijf, co-ouderschap of persoonlijk contact met je kinderen.

 wachttijd: max. 3 jaar

 

 Bij bouwgeschillen beschermt de verzekering je bij contractuele geschillen inzake het bouwen, verbouwen, renoveren of kopen van een onroerend goed waarbij een erkende architect werd ingeschakeld.

minimumbedrag: 6.750,00 euro per geschil

 wachttijd: max. 5 jaar

 

In het algemeen is er geen minimumdrempel van toepassing, alleen kan in beperkte waarborgen een klein geschil van 1.000,00 euro worden vastgelegd.

 

 ZORGELOOS JE RECHTEN BEHOUDEN?

Verzeker je rechten via een aparte rechtsbijstandverzekering, krijg bijstand bij juridische geschillen én geniet van een fiscaal voordeel. Ontdek de rechtsbijstandverzekering op maat, maak een afspraak!

Dit is een kort overzicht van de mogelijke dekkingen in een rechtsbijstandverzekering. Afhankelijk per maatschappij kunnen bedragen, beperkingen, voorwaarden en uitsluitingen verschillen. De nieuwe regeling kan je compleet raadplegen in de Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering van 22 april 2019.

 

De perfecte verzekering voor je reisplannen

Ga je op reis, dan verlaat je het thuisfront om te genieten van een deugddoende vakantie. Maar ook tijdens je welverdiende reis kan het tegenzitten. Zorg dat je goed voorbereid bent op je vertrek en kijk ook na als je voldoende verzekerd bent tegen ongemakken…

Wil je jouw reis verzekeren dan zijn er talrijke mogelijkheden: via een verzekeringsexpert, via je reisagentschap, via de kredietkaart van je bank, … Wil je de meest geschikte verzekering die best past bij jouw reisplannen, dan informeer je best bij je verzekeringsexpert.

Elisa: Een basisfundering van mogelijkheden, helpen je al op weg naar een perfecte verzekering!
OF Rik: Een toelichting van de mogelijkheden door een expert helpt je al op weg … De mogelijkheden zijn ruim: autobijstand, personenbijstand, annulatieverzekering, bagageverzekering, verzekering reisongevallen, juridische bijstand …

 

 AUTOBIJSTAND

Ga je op reis met jouw auto, dan moet deze soms lange afstanden doorstaan. Een laatste check-up bij de garage is aangewezen maar je kan nog steeds pech hebben onderweg. Vertrek zorgeloos met je auto door een verzekering autobijstand te onderschrijven. Zo sta je er niet alleen voor bij pech, een ongeval of diefstal in België en/of in het buitenland.

Wat mag je verwachten van een verzekering autobijstand?

Heb je pech dan kijkt een bijstandverlener na als een directe herstelling ter plaatse mogelijk is. Is dit niet mogelijk, dan word je bij pech in België gesleept naar je eigen garage en bij pech in het buitenland naar de dichtbijzijnde garage. Is er geen herstelling mogelijk dan zoekt de bijstandsverlener samen met jou naar de meest geschikte oplossing: een repatriëring van het voertuig als het niet kan worden hersteld, terugbetaling voor extra overnachtingskosten of ga naar je bestemming met een ander vervoermiddel, de mogelijkheden zijn uitgebreid en te bespreken volgens je eigen situatie!

Kijk altijd goed na als je recht hebt op een vervangwagen en voor hoeveel dagen je deze mag gebruiken!

 

 PERSONENBIJSTAND

Een gebroken been tijdens een avontuurlijke tocht of een pijnlijke val aan het zwembad? Ook op vakantie kan het mislopen met ziekenhuisopname tot gevolg. Controleer altijd voor je vertrek hoe je bent verzekerd via je ziekenfonds en hospitalisatieverzekering!

Wat mag je verwachten van een personenbijstandverzekering?

 terugbetaling van medische kosten
medische nabehandelingskosten in België
repatriëring tgv ziekte of ongeval
verblijfsverlenging tgv ziekte of ongeval
verblijfsverlenging tgv overmacht of catastrofe
dringende terugkeer naar België wegens overlijden of langdurige ziekenhuisopname van bloed- of aanverwanten, zware stoffelijke schade aan woning, …
opsporings- en reddingskosten
bijstand in geval van verloren of gestolen reisgoed, reisdocumenten, identiteitspapieren, …
vergoeding van gehuurde materialen
juridische bijstand bij gerechtelijke vervolging in het buitenland of voorschieten van een strafrechtelijke borgsom

Ga je skiën of op op sportvakantie? Kijk na als je verzekerd bent voor gehuurde materialen én buiten de skipistes.

 

 ANNULATIEVERZEKERING

In principe heb je twee soorten annulaties, namelijk annulatie voor je vertrek en annulatie tijdens je verblijf. Bij een annulatie voor de vertrekdatum zal het bedrag van je reis met eventueel bijkomende annulatie- en wijzigingskosten worden terugbetaald, meestal cash maar kan ook in de vorm van een compensatiebon, afhankelijk van je gekozen verzekering. Bij een annulatie tijdens reis zal een compensatievergoeding worden berekend voor alle niet-genoten dagen van je verblijf.

Kijk goed na voor welke gebeurtenissen je allemaal verzekerd bent. Meestal verzekert een annulatieverzekering je voor je vertrek en tijdens je verblijf maar het is ook mogelijk dat enkel annulatie voor de reis verzekerd is en je een bijpremie moet betalen voor annulatie tijdens de reis. Vraag dit steeds na!

 

 BAGAGEVERZEKERING
Een gestolen, verloren, beschadigde of vertraagde bagage zorgt alvast voor veel stress. Verzeker je bagage, ontvang een nieuwe bagage die een vriend of kennis kosteloos laat opsturen en koop de eerstnoodzakelijke zaken al aan op je bestemming. Daarnaast krijgt je ook een vergoeding voor je verloren of beschadigde reisgoed!

Heb je waardevolle spullen mee zoals laptops, een fototoestel of dure juwelen? Informeer naar de eventuele uitsluitingen die niet gedekt zijn in je bagageverzekering!Is je fototoestel of laptop niet verzekerd, dan kan je deze eventueel verzekeren in een alle risicopolis.

 

 KAPITAAL REISONGEVALLEN
Een zwaar ongeval op reis, niemand wil het doorstaan maar het is niet uitgesloten! Verzeker je tijdelijk tegen blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval. Een tijdelijke bescherming voor jezelf of je nabestaanden!

Beoefen je risicovolle sporten op vakantie zoals diepzeeduiken, bergbeklimmen, alpineskiën, … Check als deze sporten verzekerd zijn in je lopende verzekeringen zoals schuldsaldoverzekering, gewaarborgd inkomen, …

 

 ZORGELOOS REIZEN?

Vertrek je binnenkort op reis? Controleer je wagen, informeer bij je ziekenfonds en hospitalisatieverzekering én bij je verzekeraar! Wij helpen je graag verder om de perfecte reisverzekering op maat te zoeken.

Dit is een korte opsomming van de mogelijke dekkingen in een reis- en bijstandsverzekering. Afhankelijk per maatschappij kunnen bedragen, beperkingen, voorwaarden en uitsluitingen verschillen.

Vermijd scams op vakantie

Terwijl je wil genieten van je vakantie, liggen er oplichters op de loer om je te vangen als hun prooi! Je bent ze misschien al ontkomen of hebt ze al opgemerkt tijdens je reis. Elk land heeft zijn bekende oplichtingstrucks om je te bedotten maar de meeste trucks zijn wereldwijd!

Dieven en oplichters merken meteen op dat je een toerist bent; je bent makkelijk gekleed, je geniet van een wandeling in de stad, je beheerst de taal niet of onvoldoende, communiceren met locals lukt niet zo goed, …

 

Ontdek 12 bedriegelijke oplichtingstruck op een rijtje én wees oplichters een stapje voor!

Dure taxi’s

Wil je op uitstap en huur je geen wagen dan ga je hoogstwaarschijnlijk te voet of met de taxi! Kijk goed na welke taxi je neemt want een kapotte teller is al een fout teken!
Ook een veel te lange rit kan uitdraaien op een dure taxirit.

 Onze tips

  • Kijk altijd na als de taxi een vergunning heeft, de kans dat vergunde taxi’s je bedriegen is miniem. Informeer vooraf bij de toeristische dienst of het reisbureau naar de erkende taxibedrijven.
  • Zoek even op hoelang de rit zou duren voor je instapt, vraag na als de teller werkt én spreek vooraf een prijs af!
  • Toch opgelicht? Noteer het nummer van het taxi en rapporteer aan lokale toeristenkantoor.

 Meestvoorkomende locaties: Polen ; Hongarije ; Colombia ; Zuid-Afrika

 

Extra kosten bij huren van een vervoermiddel

Huur je een wagen, brommer of moto dan ben je ook best op je hoede! Check op sociale media als het huurbedrijf goede feedback heeft. Sluit je een huurcontract af, dan lees je ook best de kleine lettertjes of stel vragen als niet alles duidelijk is! Zo kan in het klein vermeld staan dat je opnieuw moet tanken op het einde van de huur, heb je dat niet gedaan dan betaal je een flink bedrag voor je brandstof. Ook veroorzaakte schade moet meestal vergoed worden door de huurder, controleer altijd de wagen voor je op stap gaat want misschien is er al bestaande schade die telkens opnieuw een mooi bedrag oplevert voor de verhuurder. Bij extreme georganiseerde bendes worden voertuigen zelfs gestolen door medeplichtige om een groot bedrag te eisen van je! Check ook altijd voor wat de wagen of bromfiets verzekerd is en welke franchise van toepassing is.

 Onze tips

  • Informeer vooraf bij de toeristische dienst of je reisbureau
  • Schade ontdekt aan het voertuig voor je vertrekt? Vraag om schriftelijk te vermelden dat er reeds schade aanwezig was en neem foto’s!
  • Als je nergens een vermelding ziet staan omtrent de brandstof, verzekering, schade bij ongeval en dergelijke kijk je best voor ander huurbedrijf.

Gratis tuktukrit of taxi

Een gratis ritje? Ja, het is te mooi om waar te zijn. Een gratis ritje met tijdige stops bij bevriende souvenirwinkels, maatwinkels of andere winkels zorgen voor een extra centje voor de chauffeur bij aankoop in de winkel.
Meestvoorkomende locaties: India ; Thailand ; Bulgarije

Valse vervoerbewijzen

Een ticket voor tram of bus kopen bij een ‘straatverkoper’, misschien toch geen goed plan! Wacht je beurt af in de rij en koop aan officiële verkooppunten.

Neppolitie

Je wil op reis natuurlijk niet met politie te maken hebben?! Iemand die zich voordoet als politie maakt je zenuwachtig, maakt je iets wijs omtrent de lokale gebruiken of wetgevingen en je bent een vogel voor de kat. Je visum is misschien niet in orde? Of toch mét een beetje drinkgeld voor de agent!

 Onze tips

  • Informeer altijd voor je vertrek naar speciale wetgevingen!

Fotografie op straat

Plots een aapje op je schouder, een foto met een local in bijzondere kledij, … Je krijgt de afgdrukte foto in je handen gestoken en wordt achtervolgd om centen te krijgen.

 Onze tips

  • Wil je toch een foto? Spreek vooraf een prijs af of vraag als je verplicht bent om de foto te kopen, want dat ene ‘kickje’ graaft soms goed in de portemonnee!

Spelletjes op straat

Kan jij het balletje vinden onder de juiste beker? Je kent het spelletje zeker en vast maar ook dit is een scam, de oudste en bekendste! Terwijl je kijkt naar het spel, zie je iemand anders winnen, vaak zit deze persoon mee in het complot. Misschien win je zelfs de eerste keer, daarna wil je opnieuw meespelen en verlies je toch al je centen.
Meestvoorkomende locaties: Parijs ; Londen ; Spanje ; Barcelona

Zakkenrollers

Je komt ze ook tegen in België, een afleidingsmanoeuvre en ondertussen stelen ze iets waardevol! Zakkenrollers kennen vele technieken! Vaak is er iets ‘gemorst’ op je kledij, bieden ze hun hulp aan en voor je het weet ben je je portefeuille kwijt! Een petitie met donatie tekenen voor een betere wereld? Je tekent een petitie zonder enig woord te begrijpen, door te tekenen ga je akkoord met een donatie of tijdens je gesprek is je portefeuille spoorloos.

 Onze tips

  • Hou waardevolle spullen thuis of op je verblijfplaats. Heb je ze toch nodig tijdens je trip? Bewaar ze heel goed dicht bij jou en laat je niet afleiden!
  • Ben je met meerdere op reis dan bewaar je best het geld bij verschillende personen en niet allemaal op dezelfde plaats.

Straatverkopers

Wie al ooit naar Montmartre is geweest, heeft de ‘straatverkopers’ aan het werk gezien. Ze reiken je iets aan, een ‘vriendschapsarmband’ of pet die je “gratis” krijgt. Heb je het aangenomen dan willen ze toch centen zien voor het item die je hebt gekregen. Soms word je ook vastgeketend met een armbandje tot je iets van centen geeft.

 Onze tips

  • Heb je het toch voor? Geef het item terug en ga weg van de straatverkoper.

Meestvoorkomende locaties: Parijs ; Rome ; Barcelona ; Caïro

Mooie single

Een mooie lokale dame of heer wil je vergezellen tijdens je vakantietrip zodat je niet alleen moet reizen? Ga er niet van uit dat ze dit voor niets doen. Een lekker etentje, een dure fles en voor je het weet, krijg je een peperdure rekening voorgeschoteld terwijl de dame of heer is verdwenen!

Geld wisselen

Een andere valuta brengt vaak verwarring met zich mee, je bent de munt niet machtig en vertrouwt erop dat de locals correct teruggeven. Toch wordt hier vaak misbruik van gemaakt, zo kan je in Zwitserland betalen in euro maar geven ze terug in lokale munt, zelden in jouw voordeel. Ook aan wisselkantoren kijk je best na als ze officieel zijn, deze zijn erkend om munten te verdelen aan een wisselkoers die up-to-date is.

Favorietje stekje gesloten

Lijkt het bezoek aan een toeristische plaats of een restaurant niet mogelijk omdat deze gesloten is? Of is het hotel niet aan te raden of volboekt? Misschien toch even checken want meestal wil een taxichauffeur of een behulpzame local je leiden naar een andere winkel, restaurant of hotel die voor hen een extra commissie oplevert! Check altijd zelf en doe je plannen zoals voorzien, lijkt de plaats je toch bizar, kijk dan zelf waar je best heen kan!

 

 Onze algemene tips

 • Geloof niet in sprookjes want deze bestaan niet!
 • Doe navraag bij je reisbureau of dienst toerisme waarvoor je moet opletten.
 • Betaal met een kredietkaart, deze beschermt je financieel beter tegen fraude.
 • Gezonde dosis wantrouwen is altijd goed meegenomen!

 

 ZORGELOOS OP VAKANTIE?

Een gezonde dosis wantrouwen is goed meegenomen, natuurlijk zijn er aardige en behulpzame mensen die je ontmoet op je reis! Ontdek onze bijstandsverzekeringen en vertrek zonder zorgen op reis. En vergeet niet te genieten van je welverdiende vakantie!